Beleidsmedewerker / projectleider
Opdrachtgever:  gemeente Oostflakkee
Periode: 2007-2008

Wegens een tijdelijk tekort aan personele capaciteit bij afdeling Nieuwe werken & Onderhoud is aan De Vis Advies gevraagd om bij te springen in de bedrijfsvoering. Daartoe is invulling gegeven aan de combifunctie van projectleider / beleidsmedewerker.

De opdracht omvatte o.a.  beleidsadvisering inzake de grondwaterproblematiek in relatie tot de nieuwe wet op de gemeentelijke watertaken. Deze wet heeft vooral betrekking op samenwerking in de waterketen en beoogd in gezamenlijkheid overlast door grondwater aan te pakken. De gemeenten hebben hierin een coördinerende rol naar het waterschap en de provincie en dienen als loket voor de burgers.  
Daarnaast is er door De Vis Advies zorg gedragen voor de bepaling van de gemeentelijke uitgangspunten, bestuurlijke instemming,  de initiatie van bewonersparticipatie, de financiële onderbouwing en het ontwerp van de sanering en herinrichting van de Kade te Den Bommel.