Hoofd afdeling Programmering  
Opdrachtgever: gemeente Roosendaal
Periode: 2008-2010

Afdeling Programmering versterkt de implementatie van het gemeentelijke beleid in de rol van opdrachtgever naar de uitvoerende gemeentelijke afdelingen, de ketenpartners en de ontvangers van budgetsubsidies. De taak van de afdeling is het vertalen van beleid in meerjarige cyclische onderhoudsprogramma’s, dienstverlenings- en uitvoeringsovereenkomsten.
Tevens is de afdeling deels zelf een uitvoerende dienst. Zij is verantwoordelijk voor alle projecten met betrekking tot de realisatie en het beheer van de  infrastructuur  en de gemeentelijke gebouwen. Voorts leveren zij een belangrijke bijdrage bij nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Vanwege organisatieveranderingen is Emiel de Vis gevraagd leiding te geven aan de afdeling Programmering.  Aanvankelijk voor een periode van 9 maanden. Maar toen de aanpak aansloeg is deze periode verlengd tot ruim twee jaar om het ingeslagen verandertraject te voltooien.

Naast het dagelijks leidinggeven lag er de opdracht om de samenwerking tussen de teams Planning, Ingenieursbureau en Contractering te verbeteren. Dit verandertraject is vorm gegeven door nadrukkelijke sturing op houding en gedrag en het herstructureren van de bedrijfsprocessen in de projectmatige omgeving. Dit heeft geleid tot meer klant- en productgericht werken.
Daarnaast is de productiviteit van de afdeling sterk verhoogd.