Hoofd Ingenieursbureau  
Opdrachtgever: gemeente Goes
Periode: 2010-2011

Het gemeentelijke Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van alle gemeentelijke civieltechnische projecten, draagt zorg voor de geo-informatie en beheert de havens, bruggen en de sluis.  

Door vertrek van de vorige functionaris én een aanstaande organisatieontwikkeling, was er behoefte aan tijdelijke invulling voor de functie van hoofd Ingenieursbureau. Naast de dagelijkse leiding lag er het verzoek om te adviseren in de beoogde structuurverandering van afdeling Openbare Ruimte. Daarbij zijn de bureaus Groen & Reiniging, Wegen& Riolering en het Ingenieursbureau  terug gebracht tot twee nieuwe teams: het Gemeentelijke Ingenieursbureau en het Gemeentelijke Aannemingsbedrijf.