Beleids- en beheerplan wegenonderhoud
Opdrachtgever: gemeente Vlissingen

De Vis Advies heeft een beleidsplan wegbeheer opgesteld waarmee het gemeentebestuur inzicht wordt geboden in het efficiënt en effectief  beheren van het wegenareaal. Het werkt als een transparante “menukaart”  waarmee weloverwogen beleidskeuzes zijn te maken uit verschillende onderhoudsniveaus die gebiedsafhankelijk kunnen zijn.

Deze beleidskeuzes geven vroegtijdig inzicht welke financiële middelen nodig zijn om de gewenste beeldkwaliteit te bereiken en te behouden.
Op basis van die keuzes worden de –bestuurlijk vast te stellen- meerjarige beheerplannen opgesteld. Hierin staat concreet aangegeven waar en wanneer er onderhoudsmaatregelen uitgevoerd moeten worden.