Optimalisatie materieel afdeling Realisatie & Beheer
Opdrachtgever: gemeente Terneuzen

Gedurende meerdere jaren  zaten de teams van afdeling Realisatie & Beheer fysiek verdeeld over verschillende locaties binnen de gemeente.  Nadat zij allen samen in één nieuwbouwpand waren gehuisvest, ontstond binnen de afdeling de wens om te bezien of, en zo ja hoe, het materieelgebruik  van de afdeling geoptimaliseerd kon worden. Dit was gebaseerd op de verwachting dat de samenvoeging synergievoordeel zou moeten kunnen opleveren.

Vanwege goede ervaring met vergelijkbare onderzoeken bij andere gemeentelijke reinigings- en buitendiensten is aan De Vis Advies gevraagd om dit te onderzoeken. Met als resultaat  structureel   financieel voordeel. Daarnaast zijn er aanbevelingen geleverd om de bedrijfsvoering qua doelmatigheid verder te optimaliseren en is met het onderzoek een extra impuls gegeven aan het nog verder versterken van het kostenbewustzijn binnen de afdeling.