Ā 

Optimalisatie afvalinzameling afdeling Openbare Ruimte
Opdrachtgever: gemeente Goes

Teneinde de toekomstbestendigheid te verhogen en met de bedrijfsvoering in te spelen op ontwikkelingen zoals toenemende ondergrondse inzameling, is aan De Vis Advies gevraagd om de afvalinzamelroutes in gemeente Goes te optimaliseren.

Hiervoor is een volledig nieuwe opzet gemaakt die bijdraagt aan een efficiƫntere en bedrijfszekerdere afvalinzameling. Per saldo is de uitkomst van deze optimalisatieslag dat er met minder materieel en personeel, meer ingezameld kan worden.