Efficiency onderzoek materieel afdeling Openbare Werken
Opdrachtgever: gemeente Schouwen-Duiveland

De Vis Advies is ingeschakeld vanwege onafhankelijke expertise op het gebied van openbare werken en kennis van en ervaring met procesvorming en –sturing in bestuurlijke omgevingen.  In het onderzoek is gekozen voor een werkwijze die het best omschreven kan worden als met-en-van-elkaar-leren.

Hierbij wordt optimaal gebruikt gemaakt van de aanwezige kennis en ontstaat draagvlak. Bovendien –en dat is eigenlijk nog voornamer- bracht dit een hogere bewustwording betreffende doelmatig en doeltreffend werken. En niet in de laatste plaats een forse financiële besparing op het materieel.