Efficiency onderzoek materieel Dienst Openbare Werken
Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn

Per 1 januari 2010 kende de gemeentelijke organisatie van Apeldoorn een nieuwe structuur waarbij alle uitvoeringsdiensten zijn gecentraliseerd binnen de Dienst Openbare Werken.  Naast de circa 300 eigen medewerkers werden er structureel  75 mensen uit de sociale werkvoorziening gedetacheerd. En had de gemeente daartoe ook het materieel van het sw-bedrijf overgenomen.  Na deze samenvoeging ontstond de behoefte om het materieelpark te optimaliseren.

Door middel van het bevorderen van de samenwerking tussen de stadsdelen en het op elkaar afstemmen van de werkprocessen, heeft De Vis Advies een reductie van het benodigde materieel bewerkstelligd.  Naast een meer doeltreffende bedrijfsvoering heeft dit ook geleid tot structurele financiële besparingen.