Omvorming materiaalbeheer bij onderhoudsdienst
Opdrachtgever: Woningcorporatie Zeeuwland

De wereld van de woningcorporaties verandert.  Het verzorgen van huisvesting is niet langer een doel op zich, de focus komt ook steeds meer te liggen op zaken zoals leefbaarheid, zorg en welzijn van bewoners. Dat vraagt een integrale benadering.  

Voor de onderhoudsdienst betekende dat een omslag naar een andere manier van werken. Daarbij werd ingezet op een strategie waarbij er door de eigen dienst meer kleine reparaties worden uitgevoerd. De resterende grote karweien worden uitbesteedt. Naast een andere manier van werken, betekende dat ook een andere wijze van materiaalbeheer.

De Vis Advies heeft dit veranderproces geleid en binnen een kort tijdsbestek ook de hieraan gekoppelde fysieke overgang naar een andere locatie gerealiseerd.