Onderzoek naar de toekomst van de gemeentelijke afvalinzameldienst
Opdrachtgever: gemeente Vlissingen

Nadat de gemeentelijke organisatie van Vlissingen was gereorganiseerd is aan
De Vis Advies gevraagd om het toekomstperspectief van de afvalinzameldienst inzichtelijk te maken. Daarbij zijn meerdere opties onderzocht: de inzameling zelf blijven doen, deze uitbesteden, samenwerking in een  coöperatiemodel, een gemeenschappelijke regeling, een joint venture met een commercieel bedrijf en een privaatrechtelijk zelfstandig samenwerkingsverband.

Op basis van dit onderzoek is door het bestuur besloten om deze dienst als gemeentelijk onderdeel te behouden, onder voorwaarde dat de in het onderzoek aangedragen bezuinigingen werden doorgevoerd.