Evaluatie groenbeheerbeleid
Opdrachtgever: gemeente Terneuzen

Nadat er bij de gemeentelijke herindeling ook de groenafdelingen van de voormalige gemeenten samen zijn gegaan en er aansluitend een nieuw totaalbeleid voor het groenbeheer is geformuleerd, heeft de gemeenteraad enkele jaren later gevraagd om een evaluatie van dat nieuwe beleid.

Vanwege kennis van en ervaring met het taakveld, van ambtelijke organisaties en bestuurlijke processen is De Vis Advies ingeschakeld om deze evaluatie uit te voeren. Dit is in 2008 gebeurd, waarna het college en de gemeenteraad aan het eind van dat jaar de voorgestelde aanbevelingen hebben overgenomen.