Projectplan onderhoud openbare ruimte
Opdrachtgever: gemeente Vlissingen

Teneinde een omslag te creëren in de onderhoudstoestand van het openbare gebied en de riolering, is aan De Vis Advies gevraagd om hiervoor een inhoudelijke onderbouwing te leveren en aan het projectplan mee te schrijven. Op basis van dit plan heeft het gemeentebestuur de budgetten fors opgehoogd en is een meerjarige inhaalslag ingezet op het gebied van wegen, groen en riolering.