Quickscan weekmarkt
Opdrachtgever: gemeente Vlissingen

Aan De Vis Advies is gevraagd een quick-scan te maken naar weekmarkt gerelateerde zaken die konden bijdragen aan het verhogen van de attractiviteit van de binnenstad. Het ging daarbij niet zo zeer over het verplaatsen van de markt, maar om het gewenste resultaat: meer aanloop, meer toeloop, een grotere aanzuigende werking richting de binnenstad van Vlissingen.

Hiertoe is een verkenning  gemaakt naar trends en ontwikkelingen die er op dat moment op ‘markt’-gebied speelden en welke kansen er voor synergie tussen de Vlissingse markt en Binnenstad zijn.